Funabashis historie 1868 - omk. 1930

Updated date:令和4(2022)年4月8日(金曜日)

Page ID:P102651

I Meiji-perioden (1868-1912) havde hæren et øvelsesområde i Funabashi og derved udviklede byen sig til at blive garnisonsby.Jernbanenettet blev udbygget fra omk. 1900 og frem, og Funabashi, som tidligere havde været en lidt henslumrende by, fik nu sin vitalitet tilbage.